Lupa
AVÍS LEGAL


Aquest avís legal (d'ara endavant el "Avís Legal") regula l'ús del lloc Web https://www.olidelbages.com, (en endavant el "Lloc Web") propietat de Carme Vendrell Ollé, amb NIF 77269490R i domicili a, Apartat de Correus 80, 08272-Sant Fruitos del Bagés (Barcelona)


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Carme Vendrell Ollé, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses al a legislació i jurisdicció espanyoles.


ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés als continguts d'aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Carme Vendrell Ollé, i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.


PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL


Els drets de propietat intel · lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat Carme Vendrell Ollé, i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Carme Vendrell Ollé .
Així mateix, Carme Vendrell Ollé, és el propietari dels dissenys de tots els productes oferts així com el fabricant dels mateixos .


CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS LINK


Carme Vendrell Ollé, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.
Carme Vendrell Ollé, no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Carme Vendrell Ollé, La presència de "links" o enllaços a les pàgines Carme Vendrell Ollé, té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
Carmen Vendrell Ollé  |  NIF.: 77.269.490-R  |  Aptdo. Correos 80  |  08272  |  Sant Fruitos del Bages (Barcelona)  |  info@olidelbages.com  |  Tel.: 938 760 583