Lupa

POLITICA DE PRIVACITAT


A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Carme Vendrell Ollé (olidelbages.com), amb CIF 77269490R informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat CLIENTS/POTENCIALS; la finalitat / s principal / és la gestió comercial i de màrqueting, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.


ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Carme Vendrell Ollé
Així mateix, el no facilitar dades personals sol · licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades als fitxers indicats anteriorment titularitat de Carme Vendrell Ollé, Apartat de Correus 80, 08270-Sant Fruitos del Bages (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal .


EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES


L'usuari que envia la informació a Carme Vendrell Ollé, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Carme Vendrell Ollé, de qualsevol responsabilitat sobre això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
Carme Vendrell Ollé, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que provinguin d´ una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.
S'exonera a Carme Vendrell Ollé, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Carme Vendrell Ollé, sempre que procedeixi de fonts alienes a Carme Vendrell Ollé.


CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Carme Vendrell Ollé, no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, sol · licitant el consentiment exprés de l'afectat.


EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL · LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a través de correu postal a Apartat de Correus 80, 08270-Sant Fruitos del Bages (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a info@olidelbages.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT


L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part, Carme Vendrell Ollé, en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.


CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT


Carme Vendrell Ollé, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquest cas, Carme Vendrell Ollé, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Carmen Vendrell Ollé  |  NIF.: 77.269.490-R  |  Aptdo. Correos 80  |  08272  |  Sant Fruitos del Bages (Barcelona)  |  info@olidelbages.com  |  Tel.: 938 760 583
Whats